Frankfurt Emniyet Müdürlüğü’nde camilerin güvenliği masaya yatırıldı

Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill´in davetiyle gerçekleșen ve Frankfurt Emniyet Müdürlüğünde gerçekleșen emniyet müdürünün yanında konu ile ilgili emniyet birimleri idarecileri, cami derneklerinin bulunduğu mahallelerin polis karakolu sorumluları ve çok sayıda cami derneği temsilcisinin katıldığı toplantıda Frankfurt´ta mukim cami derneklerinin güvenlik durumu ele alındı.

Emniyet Müdürlügü Resim_4Emniyet Müdürü yaptığı açılıș konușmasında geçen yıldan bu yana Almanya´daki daha çok Türk Cami Derneklerin yapılan saldırılarda büyük artıș olduğunu 2017 yılında 41 cami derneğine saldırıda bulunulurken bu rakamın ilk 2018 yılının ilk çeyreğinde aynı rakama ulaștığını söyledi. Bu saldırıların daha çok Kuzeyren-Westfalya, Berlin, Schleswig-Holstein ve Baden-Württemberg yapıldığını , Kassel de 1 Frankfurt´ta 1 saldırı ile Hessen Eyaletin´in alt sıralarda olduğunu, buna rağmen Türk Cami Dernekleri sorumluları ve camaatlerinin tedirginliğini anladığını ve Frankfurt Emniyet Müdürlüğü olarak Frankfurt´ta cami derneklerinin güvenliği için gerekli tetbirleri almak ve bu tetbirleri gözden geçirmek Frankfurt´ta Türk toplumunun endișelerini gidermek amacıyla cami dernekleri ile bir araya gelme kararı aldıklarını söyledi.

Dünyadaki global gelișmelerin bașkent Berlin´in yanında, Almanya´nın ulașım, borsa ve finans merkezi olan Frankfurt´uda anında etkilediğini belirten Emniyet müdürü, Ortadoğu ve Akdeniz bölgesindeki Türkiye´ninde önemli bir aktör olarak dahil olduğu global gelișmelerin Frankfurt´tada yankı bulduğunu, bu etkileșime ragmen Frankfurt´tun barıș ve güvenlik ortamını sağlamak için Frankfurt Emniyet Müdürlüğünün gerekli tetbirleri almakla yükümlü ve kararı olduğunu belirtti.

Emniyet Müdürlügü Resim_5Konu ile ilgili söz alan ilgili Frankfurt Emniyet Müdürlüğü alt birim yetkilileriı Frankfurt´taki Cami dernekleri´nin korunması için alınan tetbirler hakkında bilgi verdiler. Cami derneklerinin bulunduğu mahallalerdeki polis karakul müdürü ile derneklerle irtibattan sorumlu görevlilerinin devamli surette irtibatta olduğunu alınan ve alınacak tetbirlerin karșılıklı olarak gözden geçirildiğini, saldırganların yakalanarak adalete temsil edilmesi konusunda yapılan çalıșmalar hakkında bilgi verdiler. Cami dernekleri temsilcilerinden, bölgelerindeki polis karakolları ve irtibat memurları ile iletișım halinde olmaları, güvenliği artırıcı teknik donanım gerektiğinde Frankfurt Emniyet Müdürlüğü´nün ilgilli biriminden danıșmanlık hizmeti almalarını tavsiye ettiler. Daha sonra katılımcı cami dernek temsilcilerinin genel ve kendi camileri´nin güvenlik durumu özelindeki sorulara cevaplar verildi.

Emniyet Müdürlügü Resim_7Toplantıya katılan cami derneleri temsilcileri adına söz alan Frankfurt Türk Cami Dernekleri Çalıșma Birliği koordinatörü Dr. Hüseyin Kurt, Almanya´da Türk Cami Dernekleri´ne yapılan saldırıların büyük artıș gösterdigi ve Müslümanların tedirgin olduğu bir ortamda aracı olmadan doğrudan Türk Cami Dernek temsilcilerinin davet edildiği böyle bir toplantı gerçekleștikleri için bașta Frankfurt Emniyet Müdürü Gerhard Bereswill olmak üzere emeği geçen herkese tesekkür etti. Son aylarda artıș gösteren saldırılardan sadece saldırıya uğrayan cami dernekleri cemaatlerinin değil, Almanya´da yașayan tüm Türk toplumunu tedirgin ettiğini, dile getirerek, Alman medyasının bu olaylara hakettiği kapsamda yer vermeyerek Alman halkının bu saldırılar ile ile sağlıklı bilgi almasının önüne geçildiğini, Alman siyasilerinin Müslümanlara ve onların ibadethanelerine yapılan saldırılara karșı duyarsızlıkları nedeniyle Müslüman toplumda siyasilere karșı ciddi güven kaybı oluștuğunu belirten Dr. Kurt Alman medya ve siyasetini Almanyadaki Müslümanlar ve onların teșkilatlarına karșı daha sorumlu bir tutum izlemeleri gerektiğini söyledi.
Toplantı yapılan bu konușmalardan sonra Türk çayı, Alman simidi, meyve ikramı eșliğindeki derin sohbetlerle dostane bir atmosferde akșamın ileri saatlerine kadar devam etti.